اقدام پژوهی


egh1egh2egh3

شماره کارت های سایت

bankhesab

قالب ویژه وردپرس

toseh

آخرین مطالب

Icon_WriteArticles مقاله چگونه عده ای خشونت را می آموزند ؟

چکیده گروهی از روانشناسان به نام "روانشناسان شناختی" بر این باورند که خشونت و پرخاشگری... درنتیجه " تفسیر و نگرش فرد " نسبت به رخدادهای طبیعی بروز می­کند ... "ارزیابی" فرد از حادثه، چگونگی واکنش­های او را در آینده، پیش بینی می­کند.... چند مثال از رف...

Icon_WriteArticles مقاله چگونه عده ای خشونت را می آموزند ؟

چکیده گروهی از روانشناسان به نام "روانشناسان شناختی" بر این باورند که خشونت و پرخاشگری... درنتیجه " تفسیر و نگرش فرد " نسبت به رخدادهای طبیعی بروز می­کند ... "ارزیابی" فرد از حادثه، چگونگی واکنش­های ...

Icon_WriteArticles مقاله چگونه عده ای خشونت را می آموزند ؟

چکیده گروهی از روانشناسان به نام "روانشناسان شناختی" بر این باورند که خشونت و پرخاشگری... درنتیجه " تفسیر و نگرش فرد " نسبت به رخدادهای طبیعی بروز می­کند ... "ارزیابی" فرد از حادثه، چگونگی واکنش­های ...

Protected with GEO protection plugin