مینی گزارش
تقویت املانویسی دانش آموزان
2018/07/12
مقدمه یکی از اهداف زبان آموزی در دوره ابتدایی این است که دانش آموز از زبان فارسی همانند ابزاری مهم برای موفقیت در دروس دیگر استفاده کند. مهارت های زبانی به او کمک می کند تا منظور و احساسات و عواطف خود را ...
علل نارسانویسی دانش آموزان و راه حل های حل این مشکل
2018/07/12
علل و عوامل نارسانویسی عوامل موثر بر نارسانویسی دانش آموزان: ا-عوامل مربوط به خانواده 2-عوامل مربوط به معلم وشیوه های آموزشی وتربیتی مدرسه 3-عوامل مربوط به دانش آموزان 1-عوامل مربوط به خانواده: نقش خانواده را در یادگیری مطلوب دانش آموزان نباید نادیده گرفت.از آنجا که ...