طرح درس>> ادامه
طرح درس ریاضی دهم تجربی
2018/07/06
قیمت : 6000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="542"]  
طرح درس هدیه های آسمانی پایه دوم
2017/10/01
قیمت : 3000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="526"]
طرح درس هدیه های آسمان پایه چهارم/ کودک شجاع
2017/10/01
قیمت : 3000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="525"]  
طرح درس فارسی پایه ششم
2017/10/01
قیمت : 6000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="524"]
طرح درس مطالعات پنجم ابتدایی/کشور ما چگونه اداره می شود
2017/10/01
قیمت : 3000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="523"]
طرح درس فارسی چهارم ابتدایی / پرسشگردی
2017/10/01
قیمت : 5000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="522"]
طرح درس ریاضی اول ابتدایی
2017/10/01
قیمت : 5000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="517"]
طرح درس علوم اول ابتدایی
2017/10/01
قیمت : 5000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="516"]
طرح درس فارسی اول ابتدایی – فصل دوم درس 1
2017/10/01
قیمت : 5000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="515"]
طرح درس قرآن پایه اول ابتدایی
2017/10/01
قیمت : 4000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="514"]
طرح درس هنر اول ابتدایی
2017/10/01
قیمت : 4000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="513"]
طرح درس علوم پنجم ابتدایی- درس تغییرات مواد
2017/10/01
طراحی آموزشی درس علوم پایه ی پنجم ابتدایی قیمت : 8000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="512"]
طرح درس فارسی دوم ابتدایی سال 96 – مسجد محله ما
2017/09/30
قیمت : 4000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="510"]  
طرح درس فارسی دوم ابتدایی سال 96 – خرس کوچولو
2017/09/30
قیمت : 4000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="509"]
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟
2017/09/30
قیمت : 7000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="508"]
درس پژوهی علوم تجربي دبستان
2017/09/30
قیمت : 7000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="505"]  
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مبحث دایره
2017/09/29
قیمت : 8000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="494"]
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع متوسطه اول
2017/09/14
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع متوسطه اول قیمت : 15000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="486"]
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع ابتدایی
2017/09/14
تقویم اجرایی معاونت پرورشی سال تحصیلی 97-96 مقطع ابتدایی قیمت : 15000 تومان [zarinpalpaiddownloads id="485"]  
طرح درس بخوانیم پایه ششم / فداکاران
2017/04/02
قیمت : 3000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="481"]
طرح درس علوم پایه ششم / از چوب تا کاغذ / جشنواره تدریس
2017/04/02
قیمت : 7000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="480"]
طرح درس فارسی دوم ابتدایی / مدرسه خرگوش ها / جشنواره تدریس
2017/04/02
قیمت : 7000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="479"]
طرح درس ریاضی پنجم / تقسیم کسربر عدد صحیح
2017/04/02
قیمت : 5000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="478"]
طرح درس خوانداری پایه دوم / خرس کوچولو/جشنواره تدریس
2017/04/02
قیمت : 6000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="477"]
طرح درس ریاضی پایه چهارم / ضرب عدد صحیح در کسر
2017/04/01
قیمت : 3000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="474"]
طرح درس قرآن هفتم
2017/04/01
قیمت : 4000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="473"]  
طرح درس تفکر و پژوهش پایه ششم / نارنجی چوش امانت دار / جشنواره تدریس
2017/04/01
قیمت : 7000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="472"]
طرح درس ریاضی چهارم – خواص مستطیل
2017/04/01
قیمت : 3000 تومان     [zarinpalpaiddownloads id="471"]
طرح درس قران پایه اول ابتدایی / نعمت های خدا / جشنواره تدریس برتر
2017/03/31
قیمت : 6000 تومان       [zarinpalpaiddownloads id="470"]