کشاورزی
پسماندهای کشاورزی و کاربرد آن در صنایع چوب و کاغذ برای داشتن کشاورزی پاک
2014/06/14
پسماندهای کشاورزی و کاربرد آن در صنایع چوب و کاغذ برای داشتن کشاورزی پاک چکیده: سالانه حدود 30 درصد از محصولات كشاورزي در قالب ضايعات از بين مي‌رود كه ارزش آن در حدود پنج تا 10 ميليارد دلار است در حالی که ...
نقش اگروفارستري در بهبود توسعه پايدار منابع طبيعي
2014/06/14
  نقش اگروفارستري در بهبود توسعه پايدار منابع طبيعي   چكيده: افزايش روزافزون جمعيت در سراسر جهان، يافتن راهكارهايي را جهت تامين مواد غذايي، آب و هواي سالم جهت  ادامه زيست بشر مي‌طلبد. اين راهكارها مي‌بايستي به گونه‌اي باشد كه در عين حال ...
نقش قارچ هاي اكتوميكوريز در مديريت بيماري هاي گياهي
2014/06/14
نقش قارچ هاي اكتوميكوريز در مديريت بيماري هاي گياهي   چكيده: قارچ هاي اكتوميكريز گروه بزرگي از قارچها شامل بيش از 94 جنس از 34 تيره و 13 راسته هستند كه با 34 تيره گياهي از درختان جنگلي و درختچه هاي غير مثمر ...
مدیریت تلفیقی سوسکهای کک مانند در زراعت کلزا
2014/06/14
مدیریت تلفیقی سوسکهای کک مانند در زراعت کلزا   چكيده سوسکهای کک مانندflea beetle‌ یکی از مهم ترین آفات کلزا می باشند که در اوایل رشد گیاه و در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم وبیش به گیاهان خانواده چلیپائیان مخصوصا کلزا خسارت وارد می ...
مدیریت تلفیقی مبارزه با علف های هرز گندم و جو
2014/06/14
مدیریت تلفیقی مبارزه با علف های هرز گندم و جو   چكيده کنترل علف های هرز در مزارع گندم و جو از آنجائیکه بیشترین سطح عملیات اجرائی مبارزه با عوامل زیان رسان و مصرف مقدار قابل توجهی از سموم علفکش را به خود ...
زراعت چوب وکشت همراه با آن تجلی کشاورزی پایدار  (با تاکید بر کاشت گونه صنوبردر گیلان )
2014/06/14
زراعت چوب وکشت همراه با آن تجلی کشاورزی پایدار (با تاکید بر کاشت گونه صنوبردر گیلان )     چکیده:                                                                بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار و درون زایی اقتصادی و نقش حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی ، تامین امنیت ...
معرفي قارچ Fusarium proliferatum به عنوان يك عامل بيماري زا بر روي ريزوم خارشتر (Alhagi spp.) در استان خراسان شمالي
2014/06/14
معرفي قارچ Fusarium proliferatumبه عنوان يك عامل بيماري زا بر روي ريزوم خارشتر (Alhagi spp.) در استان خراسان شمالي   چكيده: در بررسي هايي كه در سال هاي 1387 – 1386 در راستاي شناسايي عوامل بيولوژيك كنترل علف  هرز خارشتر (Alhagi spp.) در ...
كشاورزي دقيق: كاربرد تكنولو‍ژي هاي نوين براي نيل به كشاورزي پايدار
2014/06/14
كشاورزي دقيق: كاربرد تكنولو‍ژي هاي نوين براي نيل به كشاورزي پايدار   چكيده:   سيستم کشاورزي متداول با کاربرد بي رويه نهاده هاي شيميايي، محيط را ويران کرده و منابع طبيعي را تحليل مي برد و سهم بسزايي در بسياري از مشکلات اجتماعي ...
مهار زنبوران خرمايي غارتگران كندوهاي زنبور عسل توسط تله(ابداعی)
2014/06/14
مهار زنبوران خرمايي  غارتگران كندوهاي زنبور عسل توسط تله(ابداعی)   چکیده حشرات گونه Vespa. orientalis و Vespula. germanica يا زنبوران خرمايي (سرخ)از جمله زنبوران بی عسلی هستند از شاخه بال غشائیان که بسیار خطر ناک و زیان آور جهت خانواده زنبوران عسل می ...
بررسی تولید تجاری کفشدوزک کریپتولموسCryptolaemus monterouzieri تحت شرایط ا‌نسکتاریوم جهت کنترل بیولوژیک شپشک آرد مرکباتPlanococcus citri Risso
2014/06/14
بررسی تولید تجاری کفشدوزک کریپتولموسCryptolaemusmonterouzieri تحت شرایط ا‌نسکتاریوم جهت کنترل بیولوژیک شپشک آرد مرکباتPlanococcus citri Risso چکیده:   استفاده غیر اصولی ازسموم شیمیایی و اثر مخرب آن بر روی انسان از جمله مسائل بروز دنیا است،که در این میان مبارزه بیولوژیک نقش بسیار ...
بيوسنسورهای میکروبیBOD  برای پايش فرآوری فاضلاب کارخانجات مواد غذایی
2014/06/14
بيوسنسورهای میکروبیBOD برای پايش فرآوری فاضلاب کارخانجات مواد غذایی   چكيده:       BOD معيار اصلی آلودگی آب و ارزيابی قابليت زيست فرآوری فاضلاب است که در روشهای آزمايشی سنتی، بعد از 5 روز اندازه گيری می شود. اين تأخير 5 روزه محدوديت اين معيار ...
اثرات منفی ضایعات کارخانجات صنایع غذایی بر طبیعت
2014/06/14
اثرات منفی ضایعات کارخانجات صنایع غذایی بر طبیعت   چکیده  امروزه محیط زیست پیرامون ما تحت تاثیر آلودگی های مختلف به شکل عمدی یا غیرعمدی تخریب می شود. مسلما تکنولوژی ها و صنایع جدید به این صدمات محیطی دامن می زنند. صنایع ...
جذب عناصر سنگین از محلول سنتتيك توسط پوسته کاج و خاک اره
2014/06/14
جذب عناصر سنگین از محلول سنتتيك توسط پوسته کاج و خاک اره   چکیده فاضلاب‌ها و زه‌آب زباله‌ها هر دو شامل مقادير چشمگير فلزات سنگين مانند Cu، Zn، Pb، Cr، Ni و بسياري عناصر ديگر هستند.  پوسته‌كاج و خاك‌اره هر دو ضايعات صنعت ...
نگرشی بر کشاورزی پاک در راستای پایداری محیط زیست
2014/06/14
نگرشی بر کشاورزی پاک در راستای پایداری محیط زیست  چکیده  مخاطرات زیست محیطی کشاورزی امروزه به طور عمده از مصرف بی رویه آفت کش ها و کودهای شیمیایی منشأ گرفته است. به کار بردن خارج از اندازه این گونه مواد ...
تغییرات وزن و  ترکیب شیمیایی قزل آلاي رنگين كمان طي نمك سود مرطوب ، خشك و نگهداري
2014/06/14
تغییرات وزن و  ترکیب شیمیایی قزل آلاي رنگين كمان طي نمك سود مرطوب ، خشك و نگهداري چكيده نمک سود کردن یکی از روش های سنتی نگهداری ماهی در ایران است. در مطالعه انجام شده نمونه ها در غلظت های متفاوت آب ...
تاثير غلظت هاي مختلف زئوليت و پرليت مورد استفاده در خوراك كپور معمولي      بر مقدار آمونياك آبCyprinus carpio
2014/06/14
تاثير غلظت هاي مختلف زئوليت و پرليت مورد استفاده در خوراك كپور معمولي      بر مقدار آمونياك آبCyprinus carpio چكيده تحقيق حاضر مطالعه تاثير تبادل يوني زئوليت و پرليت موجود در خوراك روي تغييرات مقدار آمونياك آب پرورش ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio ...
مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی متیل استر روغن خرما ومتیل استر روغن سویا  به عنوان بیودیزل با سوخت دیزل مرسوم در ایران
2014/06/14
مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی متیل استر روغن خرما ومتیل استر روغن سویا به عنوان بیودیزل با سوخت دیزل مرسوم در ایران   چکیده   روغن های گیاهی و مشتقات آنها ٬ خصوصا متیل استرها ٬ تحت عنوان رایج شده ی "بیودیزل" به عنوان ...
اثر باکتري حل كننده فسفات روي شاخص‌هاي رشد رويشي گياه گندم
2014/06/14
اثر باکتري حل كننده فسفات روي شاخص‌هاي رشد رويشي گياه گندم (Triticum aestivum L.)     خلاصه فسفر يکي از عناصر معدني مورد نياز براي گياه و ميکروارگانيسم‌ها است و کمبود فسفر يک فاکتور محدود ‌کننده رشد گياه تلقي مي‌شود. باکتري‌هاي محلول ساز فسفات (PSB) ...
مهندسي ژنتيك و توليد گياهان تراريخت
2014/06/14
مهندسي ژنتيك و توليد گياهان تراريخت   چكيده كاربرد مهندسي ژنتيك در افزايش كميت و كيفيت محصولات كشاورزي، از مهمترين حوزه‌هاي بيوتكنوژي نوين به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه و پرجمعيت به شمار مي آيد.در اصلاح نباتات، تكنيك هاي مرتبط با ...
طراحی و بهینه سازی مصرف انرژی درخشک کن پاششی
2014/06/14
طراحی و بهینه سازی مصرف انرژی درخشک کن پاششی چکیده خشک کن پاششی یکی از مهمترین خشک کن هایی است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و بدلیل تبخیر آب در زمان کوتاه، از واحد های پرمصرف انرژی در صنعت ...
مدلسازی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای
2014/06/14
مدلسازی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای   چکیده در اين تحقیق، ابتدا یک قاعده کلی برای طراحی فرآیند خشک کردن مطرح شده و سپس برای اجرای مدلسازی از محیط Excel استفاده شده است. یکی از خشک کن های متداول در صنایع ...
بررسی و مقایسه استفاده از پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک در جیره بر پایه جو بر فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
2014/06/14
بررسی و مقایسه استفاده از پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک در جیره بر پایه جو بر فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی   چکیده به منظور بررسی اثرات ناشی از کاربرد جو همراه با پروبیوتیک، پری بیوتیک وآنتی بیوتیک بر ...
برآورد توان بالقوه واردات محصولات کشاورزی ایران از   کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی   (OIC)
2014/06/14
چکیده این پژوهش با هدف برآورد توان بالقوه وارداتی محصولات کشاورزی ایران از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس[1](cosine)، مزیت نسبی آشکار شده [2](RCA)و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ (HS)در دوره زمانی 6-2002 انجام شده ...
همگرایی اقتصادی و تأثیر آن بر جریان­های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به  اعضای[1] (OIC): بکارگیری مدل جاذبه
2014/06/14
همگرایی اقتصادی و تأثیر آن بر جریان­های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به اعضای[1] (OIC): بکارگیری مدل جاذبه   چکیده امروزه همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه­ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز می­توانند با تکیه بر ...
مدلسازی خصوصیّات جوانه ­زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک
2014/06/14
مدلسازی خصوصیّات جوانه­زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک چكيده يکي از مشکلات اصلي در مورد کاشت گياهان دارويي، عدم استقرار مناسب اين گياهان در شرايط مزرعه مي­باشد. به منظور ارزيابي خصوصيات جوانه­زني بذر گياه دارويي ...
ارزيابي كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز درمزارع كلزا به روش دگرآسيبي
2014/06/14
ارزيابي كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز درمزارع كلزا به روش دگرآسيبي   چکيده جهت مشخص نمودن توان دگر آسيبي گياه هرز تلخه بر خصوصيات جوانه زني و رشد دوگياه هرز خردل وحشي و جو وحشي به روش زيست سنجي، دو دسته آزمايشاصلي جداگانه ...
استفاده از پسمانده غلات و محصولات زراعی برای تولید فراورده های چند سازه
2014/06/14
استفاده از پسمانده غلات و محصولات زراعی برای تولید فراورده های چند سازه   چکیده : توسعه پايدار به معناي مديريت اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، كشاورزي، صنعتي و ... جهت سوق دادن تحولات به سمتی است كه نيازهاي حال و آينده به صورت ...
تولید خمیر و کاغذ با الیاف حاصل از منابع کشاورزی گامی ناگزیر به سمت کشاورزی پاک و توسعه پایدار
2014/06/14
تولید خمیر و کاغذ با الیاف حاصل از منابع کشاورزی گامی ناگزیر به سمت کشاورزی پاک و توسعه پایدار چکیده: توسعه پایدار مفهومی کلی و جامع است که تعاریف بسیاری از آن ارائه شده ولی به اعتفاد صاحبنظران و در تمامی این ...
کشاورزی اکولوژیک راهی بسوی کشاورزی پایدار
2014/06/14
کشاورزی اکولوژیک راهی بسوی کشاورزی پایدار   چکیده  انسان در بهره برداری از منابع طبیعی همیشه به صورت یکجانبه و بی رویه و بر اساس منافع کوتاه مدت عمل کرده که نتیجه آن خطری جدی است که نسلهای آینده را تهدید می کند ...
روش پاک تولید گوشت قرمز کم چرب
2014/06/14
روش پاک تولید گوشت قرمز کم چرب چکیده آزمايش با استفاده از 20 راس بره نر مغاني در شرايط چرا از مراتع طبيعي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در 4 تيمار سه تيمار آزمايشي و (يك تيمار شاهد) و 5 تكرار ...