بنر
بنر فلش 3
2013/09/13
قالب فلش / بنر فلش 3 / 60*468 * برای مشاهده نسخه نمایشی حتما  بر روی سیستم خود ورژن 10 به بالاتر فلش پلیر را نصب کنید. [box type="info"] قیمت : 6000 تومان[/box]   [swf]http://coffinet.ir/wp-content/uploads/2013/09/ads_protected.swf, 468, 60[/swf]
فلش بنر 2
2013/09/12
قالب فلش / بنر2 / فلش بنر /120*194 * برای مشاهده نسخه نمایشی حتما  بر روی سیستم خود ورژن 10 به بالاتر فلش پلیر را نصب کنید.   [box type="info"] قیمت : 5000 تومان[/box]     [swf]http://coffinet.ir/wp-content/uploads/2013/09/banner_protected.swf, 500, 500[/swf]
فلش بنر 1
2013/09/12
قالب فلش / بنر / فلش بنر /120*194 * برای مشاهده نسخه نمایشی حتما  بر روی سیستم خود ورژن 10 به بالاتر فلش پلیر را نصب کنید.   [box type="info"] قیمت : 5000 تومان[/box]   [swf]'http://coffinet.ir/wp-content/uploads/2013/09/aliabadkhabar_protected.swf,250,250[/swf]