به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 1 نظر
یکشنبه 11 آگوست 2013
تقویت انشا و تقويت املا به كار عملي

اقدام پژوهی /

  • عنوان : تقویت انشا و تقويت املا به كار عملي /

چکیده

در پايه چهارم دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي ) كليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذكر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد.

پس از مطالعه نمرات و بحث با معلم پايه چهارم و والدين ، راه هاي متعددي جهت تقويت املاي آنان مورد بررسي قرار گرفت.

خوشبختانه بعد از بيست جلسه دانش آموزان مشكل دار , طوري پيشرفت كردند كه معلم پايه چهارم باورشان نمي شد كه اين دانش آموزان , همان دانش آموزان بيست روز پيش هستند . شركت در بحث هاي كلاس , پيشرفت در ساير نتيجه تقويت آنها در درس املا بود . جهت تشويق دانش آموزاني كه پيشرفت حاصل نموده اند مدير مدرسه جوايزي را به آنان داد . اولياي دانش آموزان هم خيلي خوشحال بودند و حتي يكي از اوليا كه بيسواد بود تصميم گرفت كه كلاس فشرده اي هم براي او جهت سواد آموزي بصورت خصوصي در نظر گرفته شود .

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,