به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
دوشنبه 12 آگوست 2013
راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

اقدام پژوهی /

  • عنوان :  راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز  و فرائض دینی /

چکیده

 در این پژوهش نشان دادم که چگونه با راهکارها و تجربیات دیگران و همکاری کادر مدرسه می توان هر اقدام مثبتی را در مدرسه به انجام رساند . یکی از این اقدامات مثبت برگزاری نماز جماعت در مدرسه با حضور حد اکثری دانش آموزان است . حضور دانش آموزان در نماز جماعت در ابتدای سال تحصیلی بسیار ناچیز بود اما با راهکارهایی که توسط اولیاء و همکاران در مدرسه اجرا کردیم توانستیم پس از 4 ماه حضور حد اکثری دانش آموزان را در نماز جماعت داشته باشیم .

کلمات کلیدی : نماز جماعت ،  راهکار ، حضور حد اکثری

[box type=”info”] قیمت : 10000تومان[/box]

demo

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,