به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
دوشنبه 12 آگوست 2013
بررسی موضوع مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن

اقدام پژوهی /

  • عنوان :  بررسی موضوع مدیریت در فرآیند  یادگیری و تاثیر آن /

چكيده

هدف اصلي اين مقاله ، شناخت نيازها و رفتار انسان در درون سازمانهاي آموزشي است . كوشش بر اين است كه رفتار از جنبه هاي فطري انسان تفسير شود و راه هاي برانگيختن كاركنان با تكيه بر همين نيازها مورد بررسي قرار گيرد . اين مطالعه راهي به سوي شناخت شخصيت و استعدادهاي خود و ديگران و تكامل آنهاست .

ميزان كوشش و فعاليت هر فرد در سازمان به ميزان انگيزش او بستگي دارد . مطالعه انگيزش ، كوششي براي شناخت و پاسخ به چراهاي رفتار است . اين كه چرا انسان ها رفتارهاي متفاوتي دارند و چرا يك معلم و دانش آموز خود را با ميل ، رغبت ، پشتكار ، جديت و به هنگام انجام مي دهد و دانش آموز يا معلم ديگر براي انجام دادن حداقل كار بايد تحت فشار قرار گيرد ، از مباحث انگيزش است .

با اين شناخت مي توان زمينه هاي تأمين نياز ها و شكوفايي استعداد ها را فراهم ساخت و در نهايت ، سبب رضايت و خشنودي معلمان ، دانش آموزان و كاركنان محيط هاي آموزش شد .

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,