به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 14 ژوئن 2014
اثرات منفی ضایعات کارخانجات صنایع غذایی بر طبیعت

اثرات منفی ضایعات کارخانجات صنایع غذایی بر طبیعت

 

چکیده

 امروزه محیط زیست پیرامون ما تحت تاثیر آلودگی های مختلف به شکل عمدی یا غیرعمدی تخریب می شود. مسلما تکنولوژی ها و صنایع جدید به این صدمات محیطی دامن می زنند. صنایع مختلف و در درجه اول صنعت نفت و پتروشیمی مهمترین سهم را در آلودگی محیط زیست دارا می باشند. صنایع فراوری غذا مانند هر صنعت دیگری نیز، تا حدودی در تخریب محیط زیست از طریق برجای گذاردن پسابها و فاضلاب تولیدی در آب، خاک و اتمسفر سهیم است. انواع کارخانجات صنایع غذایی به دلیل فاضلاب تولیدی به دست آمده از شستشوی مواد اولیه، دستگاهها و تجهیزات، سالنهای تولید و … دودهای تولیدی و دیگر موارد کم و بیش سبب صدماتی به محیط زیست می شوند. صنعت لبنی به عنوان بزرگترین صنعت آلوده کننده محیط به دلیل ترکیبات موجود در فاضلاب آن، در بین صنایع مختلف غذایی می باشد. آب ضایعاتی در کارخانجات لبنی دارای حجم زیاد و مقادیر قابل ملاحظه ای از مواد آلی و معدنی شیر است. این آب خاصیت اسیدی دارد و می تواند اثرات مخربی روی محیط زیست داشته باشد. این اثرات به 4 دسته: اثر بر روی آب، اثر بر روی خاک، اثر بر روی اتمسفر و  اثر بر روی انسان و حیوانات طبقه بندی می شود. در این مقاله به بررسی تاثیر بقایای غذایی موجود در فاضلابهای کارخانجات صنایع غذایی بر محیط زیست و سلامت اکوسیستم و جانداران مختلف پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: فاضلاب – کارخانجات صنایع غذایی

[box type=”info”] قیمت : 10000 تومان[/box]

demo