به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 3 سپتامبر 2016
توسعه فرهنگ کارگروهی در مدرسـه

چکیده
مقاله ای توصیفی است که بامروری برکتاب ها ونظریه های موجود مرتبط با فعالیت های گروهی درابتدا تعریفی از همیاری شده و در ادامه به بررسی مزایای همیاری وگروه پرداخته شده است. و با مشخص شدن پیامد کلیدی فعالیت های گروهی یعنی همکاری و یادگیری مشارکتی را مورد بحث قرار داده است . فعالیت گروهی در کارها ،کیفیت زندگی را بهبودمی بخشد،شادی واحساس لذت ودوستی رابرایمان به ارمغان می آورد. پیروان نظریه ی سازندگی نیز بر همین باورند که بسیاری از مسائل راکه هیچ یادگیرنده ای به تنهایی نمی تواند آنها راحل کند ، از طریق تبادل اندیشه ومشا رکت گروهی یادگیرنده ای حل می شود .

 

کلید واژه ها : همیاری ،گروه، یادگیری گروهی ، بحث گروهی

قیمت : 6000 تومان

demo

 

 

برچسب ها :

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.