به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 19 نوامبر 2016
رابطه پیشرفت دانش آموزان با وضعیت اقتصـادی اجتماعی وفرهنگـی والدین

رابطه پیشرفت دانش آموزان با وضعیت اقتصـادی اجتماعی وفرهنگـی والدین

مقدمه

خانواده از نظر نقشي كه در تربيت بر عهده دارد مهم است ، چون طفل با پدر و مادر كه پديد آورنده كانون خانوادگي هستند پيوند وراثتي دارد . از سوي ديگر نخستين كلاس تربيت در خانواده تشكيل مي شود و او خوب و بد امور را در آنجا فرا مي گيرد . مجموعه آموخته ها ، تاثيرات طفل در زندگي خانوادگي براي سالهاي سال با او همراه است ، بنابراين مسئوليت والدين و خانواده ها در رابطه با فرزندان خود بسيار عظيم  فوق العاده است آنان تعهد سازندگي و بازسازي نسلي را بر عهده دارند آنان وظيفه دارند زندگي را بر اساس تفاهم و گذشت ، احترام متقابل ، مهر و عشق قرار دهند و بر فرزند خويش درس وفا و صميميت بياموزند .

انسان موجودي است با نيازهاي متعدد كه نمي توان او را از نيازهايش جدا ساخت برخي از اين نيازها مربوط به جسم و تن و برخي ديگر مرتبط با روح و روان اوست . بخشي از نيازها در زمينه حيات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي اوست و بخش ديگر در زمينه مسائل فرهنگي ، اخلاقي ، مذهبي و … البته اين نيازها به جهت رتبه و اهميت و اولويت نيز قابل تقسيم هستند اما آنچه مسلم است اين نيازمندي و فقر لازمه وجودي انسان براي طي مراحل كمال در تقرب الي الله است .

نقش پدر و مادر ، معلم و مربي ، مسئولان و كارگزاران نظام اسلامي در تامين تحقق اين نيازها و خواستها بسيار مهم و اساسي است . نياز به مهر و محبت در عموم انسانها ، ضرورت و لزوم مهرورزي نسبت به كودكان به عنوان يك حق مسلم است به تعبير يكي از صاحبنظران تربيتي  «از بين مجموعه نيازهاي آدمي شايد هيچكدام به اهميت و اعتبار نياز عاطفي واحتياج به مهر و محبت نباشد .» اساسا”محبت براي انسان نياز طبيعي به شمار مي رود و زندگي بدون محبت سرد و بي صفا و خسته كننده است . محروميت از محبت موجب بروز عوارض و صدمات رواني مي شود كه ريشه و منشاء بسياري از ناهنجاريها و ناسازگاريها به شمار مي آيد . تامين اين نيازها يعني نياز عاطفي و رواني مانند تامين ساير نيازمنديهاي روحي تاثير شگرفي در ساختمان شخصيت انسان مخصوصا”در مراحل اوليه زندگاني دارد .

قیمت : 10000 تومان

demo

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.