به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
جمعه 29 سپتامبر 2017
چگونه توانستم در کاهش میزان بی نظمی دانش آموزان کلاس دوم موثر باشم؟

چکیده

بی نظمی یکی از هنجارها و مسایلی است که در روند تعلیم و تربیت می تواند یک مخل باشد و جریان تربیت وتعلیم را در یک کلاس ودر یک مدرسه با مشکل روبه رو خواهد کرد، مساله ی بی نظمی در یک کلاس ویک مدرسه می تواند بسیار مشکل آور باشد چون باعث تضییع حق دانش آموزان دیگر کلاس ومدرسه می شود؛ در نتیجه باید جهت حل این مشکل  گام برداشت وراه حل هایی ارائه داد، در مدرسه ما؛پایه ی دوم با داشتن 34 دانش آموز مواردی از این بی نظمی دارا بود،که شرح دقیق آن را در ادامه ی کارارایه خواهیم کرد؛بعد از تشخیص   علت های مشکل و جلسه با همکاران جهت مشورت در تصمیم گیری برای حل این مشکل ؛راه حل هایی ارائه شد که  پاره ای آز آن هاعبارت اند از؛تشکیل شورایی از همکاران؛ شامل معاون آموزشی ومدیرمدرسه به همراه بنده ومعلم پایه ی اول ومعلم پایه ی دوم فعلی ؛ جهت جمع اوری اطلاعات در کلاس، حیاط مدرسه وکسب اطلاعات از اولیا دانش آموزان کلاس دوم،زمانی که به دفتر مدرسه جهت کسب اطلاع از وضعیت تحصیلی فرزندشان مراجعه می کنند.مشاهده ی منظم ودقیق رفتار دانش آموزان در کلاس درس وثبت دقیق آن ها ، که این امور توسط بنده ومعلم فعلی پایه ی دوم انجام شده است.مشاهده ی دقیق رفتار وحرکات دانش آموزان پایه ی مدنظر در ساعات تفریح که توسط معاون اموزشی وناظم مدرسه انجام شده است.دانش آموزان خودشان برنامه هایی برای نظم داشتن در زندگی برای خود برنامه ریزی کنند.اجرای این راهکارها وثبت تعداد تکرار این رفتارها در جداول مختلف نشان دهنده ی این امر بود که تعداد تکرار این رفتار به شدت کاهش یافته است که نشان دهنده ی اثر بخش بودن فعالیت های انجام شده می باشد.

قیمت : 10000 تومان

demo

 

 

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.