به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
شنبه 30 سپتامبر 2017
چگونه نقاط ضعف کتاب عربی را برطرف کنیم؟

درس اول

در درس اول با اعلال در فعل مثال و اجوف آشنا می­شویم.درصفحه چهار بهتر بود ابتدا فعل مثال( مثال الفاء)را تعریف می­کرد و اینکه در کتاب با مثال واوی سروکار داریم،پس به صرف 14 صیغه مضارع مثال پرداخته می­شدتا دانش­آموز درصفحه پنجم که می­خواهد امر مخاطب این فعل را بسازد، با الگوو وزنش ازپیش آشنا شده­باشد.

در صفحه 6 کتاب فقط به صیغه للغائبات اجوف اشاره شده است درحالی که در اختبر نفسک صیغه­های دیگرخواسته شده،مطلوب است فعل­های اجوف واوی و یایی در14 صیغه ماضی و مضارع صرف شود پس چنین تمرینی داده شود.

قیمت : 5000 تومان

demo

 

 

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.