به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
یکشنبه 1 اکتبر 2017
چگونه مشکل پرخاشگری محمد جواد را حل کردم

چکیده

این تحقیق که به روش توصیفی بیان شده است و از نوع اقدام پژوهی انجام شده ، به چگونگی بهبود بخشیدن به مشکل پرخاشگری محمد جواد، دانش آموز کلاس ششم پرداخته است.

هدف از انجام این پژوهش بهبود پرخاشگری محمد جواد بوده که با وجود زمینه های مناسب منظم بودن باز پرخاشگر است.

مقدمه مشکل پرخاشگری به آن دسته از رفتارهای ضد اجتماعی اشاره دارد که نشان می دهد فرد در انطباق با انتظاراتی که اشخاص صاحب قدرت در زندگی مانند والدین یا معلم یا هنجارهای اجتماعی یا احترام به حقوق دیگران ناتوان است.

امروزه از کلمه پرخاش یا پرخاشگر به طور کلی رفتاری درک می شود که به حمله به یک انسان و آسیب رساندن به او می انجامد. پرخاشگری شکلی از تخلیه تنش های انباشته شده است. وقتی پرخاش از کودک سر می زند دلیل آشکار بر این است که در زندگی احساسی او مشکلی پیش آمده است.

رفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایع ترین اختلالات رفتاری است. بر اساس بررسی های انجام شده درصد زیادی از مشکلات رفتاری کودکان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط می شود و وجود نظریات متنوع در این زمینه حاکی از پیچیدگی این مسئله است.

قیمت : 4000 تومان

demo

 

 

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.