به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
جمعه 6 جولای 2018
محیـط زیسـت و آب

چکیده

آب نقش اساسي و حياتي در ادامۀ زندگي و طبيعتاً پيدايش انسان ايفا كرده است. منابع آب در ايجاد و شكل گيري اكثر تمدن ها داراي نقش مهم و حياتي است به طوريكه بخشي از رسوم و مراسم ملل مختلف در بارۀ اين مايع مهم و حياتي مي باشد. اهميت آب نزد ملت هاي كه در نقاط كم آب جهان زندگي مي كرده اند و يا زندگي مي كنند، بسيار بيشتر از ساير ملت هاي است كه در نقاط پر آب سكونت دارند. آلودگي آب هاي زيرزميني كه در اثر نفوذ آلودگي از سطح زمين و آلودگي آب هاي سطحي در اثر عدم رعايت نكات بهداشتي صورت گرفته نيز قابل نگراني است .

حفظ محيط زيست، پاسخ به يكى از نيازهاى امروز جامعه براى نگاهدارى بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومى است و تخريب محيط زيست معلول نابرابريهاى اجتماعى و استفاده‏هاى غلط از طبيعت و يكى از عوامل تضييع حقوق انسانهاست.

با نگاهى به متون دينى مى‏توان دريافت كه محيط زيست و توجه به تأمين سلامت آن و حركت در جهت دستيابى به محيط سالم، از حقوق اساسى بشر است؛ همانگونه كه تخريب محيط زيست در اثر نشناختن حقوق بشر است

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشين خداوند بر روى زمين، حق دارد از نعمتهاى الهى استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آنچنان باشد كه حق ديگران در بهره‏بردارى از اين نعمت الهى در خطر قرار گيرد. به عبارت ديگر، انسان همان‏گونه كه حق استفاده و بهره‏مندى از محيط زيست سالم را دارد، مسؤوليت درست استفاده كردن از آن را نيز بر عهده دارد.

با نگاهى به وضعيت فعلى محيط زيست، در مى‏يابيم كه انسانها در بهره‏بردارى از طبيعت و محيط زيست به مسؤوليت خود در حفظ و حراست از آن به درستى عمل نكرده‏اند. شاهد اين سخن، بحران عظيمى است كه محيط زيست دچار آن شده است. تخريب و نابودى روز افزون جنگلها و مراتع، نابودى گونه‏هاى نادر گياهى و جانورى، آلودگى آب، خاك و هوا از ثمرات این دخالت ها بوده ایم .

واژگان کلیدی : آب ، محیط زیست ، آلودگی ، بحران جهانی

قیمت : 10000 تومان

demo

 

 

برچسب ها :

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.