به اشتراک بگذارید:
تعداد نظرات : 0 نظر
جمعه 6 جولای 2018
راهکارهایی برای مشارکت بیشتر انجمن اولیا و مدرسه

چکیده

در برنامه دوم توسعه ، بحث مشارکت در آموزش و پرورش به صورت ساختاری دیده شد و بعد از آن معاون توسعه ی مشارکت های مردمی در وزارت آموزش و پرورش برای تحقق مشارکت در آموزش و پرورش تاسیس شده و علت آن نیز علاوه بر مبانی دینی و قرآنی و سیره و سنت معصومان . با توجه به اینکه آموزش و پرورش امری ملی است احتیاج به عزم و تلاش ملی دارد و این تلاش نیازمند به مشارکت نهادها و سازمانها و مردم می باشد.

آنچه امروزه انجام مشارکت را در یک جامعه با معنی می سازد اراده و خواست مردم در انجام آن می باشد و زمانی این امر تحقق می یابد که عناصر آگاهی مشارکت و تضمین نحوه مشارکت مورد توجه قرار گیرد و اگر انسانها از نحوه مشارکت و نیاز به آن اطمینان حاصل نمایند قطعا در آن شرکت خواهند کرد. می توان به منظور جلب مشارکت و  تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش از رسانه های گروهی، بر پایی کلاس آموزش خانواده، تشویق خانواده ها به مطالعه ی نشریات آموزشی و تربیتی ، برپایی نمایشگاهی  از حاصل کار و تلاش دانش آموزان و دعوت اولیا جهت بازدید استفاده نمود.

لازم به ذکر است که هر چند حل مشکلات آموزش و پرورش بدون مشارکت خانواده ها و انجمن اولیا  ممکن نیست به دلیل اینکه دولت به تنهایی قدرت اداره ی آموزش و پرورش را ندارد و مشارکت فکری و عملی مردم امری اجتناب ناپذیر است شوراهای آموزش و پرورش قادرند زمینه جلب و تقویت مشارکت های مردمی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آموزش و پرورش را فراهم آورند.

 

واژگان کلیدی :

شوراهای آموزش و پرورش ، خانواده ، تعلیم و تربیت ، مشارکت مردمی

قیمت : 10000 تومان

demo

برچسب ها :

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.