تجربیات آموزشی دبیران
نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و  رشد ذهنی و اخلاقی آنان
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و  رشد ذهنی و اخلاقی آنان / چکیده در این تحقیق که هدف پی بردن به اهمیت و تأثیر بازی بر دانش آموزان و اهدافی که در انواع بازی ها نهفته است.در ...
تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی  با استفـاده از روش های نوين تدريـس
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی  با استفـاده از روش های نوين تدريـس / چکیده دانش آموزان امروزی دنبال چيزهای نو هستند و همگي نياز به توجه دارند. وقتي به افکار، علايق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت ...
چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود / چکیده پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه مي توان با آموزش مهارت ها و روشهاي زندگي سلامت روحی ...
راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان
2013/08/10
اقدام پژوهی / عنوان : راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان / چكيده        شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند ...
چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم ؟
2013/08/10
اقدام پژوهی / عنوان : چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم ؟ چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم چکیده  بی شک همه ی انسان ها ...
بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل
2013/08/10
اقدام پژوهی / عنوان : علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل / چکیده هر نوع رفتاري كه از ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و داراي تكرار شدت و مداومت است ...