نمونه اقدام پژوهی ارتقاء شغلی معلمان
راهکارهای تقویت املای پایه اول ابتدایی
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : راهکارهای تقویت املای پایه اول ابتدایی / چکیده پژوهشگر با استناد به اینکه دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس املا دچار اختلال هستند و نسبت به اشتباهاتی که مرتکب می شوند ارزشیابی کمتری می گیرند و این ...
چگونه توانستم به دانش آموزم  در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : چگونه توانستم به دانش آموزم  در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم/ چکیده باتوجه به مشکلات بسیار زیاد در مدارس روستا که ناشی از عدم امکانات و سازماندهی مناسب نیروها وبسیاری دلایل دیگر میباشد واز آنجا که فقر ...
نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان / چکیده پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان از راه ورزش تنظیم گردیده است برای رفع این مشکل به جمع آوری اطلاعات و شواهد ...
چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود
2013/08/11
اقدام پژوهی / عنوان : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود / چکیده پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه مي توان با آموزش مهارت ها و روشهاي زندگي سلامت روحی ...
چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان  پايه اول  را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟
2013/08/10
اقدام پژوهی / عنوان : چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان  پايه اول  را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ / چکیده      عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول  ...