گزارش تخصصی دبیر ریاضی
چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم  ؟
2017/10/01
چکیده یکی از درس‌هایی که در هر برنامه درسی دوره متوسطه مورد توجه خاص قرار می‌گیرد و همواره جایگاه مهمی برای آن قائل شده است، درس‌های مختلف ریاضی بوده است. طی سال‌های اخیر و با توجه به ناکارآمدی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ...
افزایش علاقمنـدی دانش آمـوزان به درس ریاضی با روشهای منحصر به فرد
2017/09/30
چكيده از اوایل سال تحصیلي ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ ریاضي، توجه من را به موضوعي از این قرار به خود جلب مي كرد. بدان معنا كه در این زنگ، شاهد چهره های درهم رفته و بي حوصله ی ...