گزارش تخصصی درس تربیت بدنی
چگونگی برخورد و مواجهه با اختلال بیش فعالی دانش آموزان در ساعت ورزش
2017/09/29
چکیده از آنجا که مسأله اخلاق و تربیت از نظر اجتماعی و آموزشی و از دیدگاه دین مبین اسلام بسیار مورد اهمیت می باشد و اینجانب نیز نسبت به این موضوع حساسیت خاص خصوصاً در زمینه ی دانش آموزان داشته ...
تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی کامپیوتر پايه  ششم
2016/03/10
اين مقاله ترجمه THE CONTENT ANALYSIS OF SIXTH GRADE COMPUTER TEXTBOOKS از Hafize Keser, Burcu Aydın مي باشد. در این تحقيق، تجزیه و تحلیل محتوا ي دسته ها و زير دسته هاي کتاب های درسی کامپیوتر پايه ششم و هفتم ...