گزارش تخصصی معاون اجرایی سال 96
چگونه توانستم در کاهش میزان بی نظمی دانش آموزان کلاس دوم موثر باشم؟
2017/09/29
چکیده بی نظمی یکی از هنجارها و مسایلی است که در روند تعلیم و تربیت می تواند یک مخل باشد و جریان تربیت وتعلیم را در یک کلاس ودر یک مدرسه با مشکل روبه رو خواهد کرد، مساله ی بی نظمی ...