گزارش تخصصی پایه ششم ابتدایی
چگونه مشکل پرخاشگری محمد جواد را حل کردم
2017/10/01
چکیده این تحقیق که به روش توصیفی بیان شده است و از نوع اقدام پژوهی انجام شده ، به چگونگی بهبود بخشیدن به مشکل پرخاشگری محمد جواد، دانش آموز کلاس ششم پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بهبود پرخاشگری محمد جواد ...